Başvuru Türü

Abone Bilgileri

Kurumsal Bilgileri

Adres Bilgileri

Gönderici Adı Seçimi
Adınız ve Soyadınız ile, SMS göndermek için:
T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
Şirket unvanı ile, SMS göndermek için:
Ticaret Sicil Gazetesi örneği, veya
Ticaret Sicil Kaydı, veya
Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
Kamu kurum ve kuruluş unvanı ile, SMS göndermek için:
İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge (görev yeri belgesi, atama belgesi vb.),
Dernek veya STK unvanı ile, SMS göndermek için:
STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge veya karar defteri fotokopisi,
Tescilli marka adı ile, SMS göndermek için:
Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma unvanı ile, SMS göndermek için:
İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge gerekmektedir.

Kullanıcı Bilgileri

Abone kaydı başarılı şekilde yapıldı.

Sözleşmeyi Yazdır